Miquel Amer, autor de l’obra “Arqueologia del futur” exposada en Benifairó

0
317

Pepe Espinosa, artista i llicenciat en belles arts, sobre Miquel Amer, autor de l’obra: “Arqueologia del futur” en referència al pas del ser humà per la terra

“La manera en que Miquel Amer mira la natura i la transformació es única. Amb la manipulació dels materials de construcció i dissalles provoca una metarfosi que dóna com a resultat el renaixement de elements que evolucionen i es tornen a integrar al seu lloc d’origen, la natura.

El autor observa i escolta amb molta cura la natura per tal d’incorporar en cada pesa l’essència orgànica dels ésser vius. Amb aquest objectiu, Amer es serveix dels materials per a reconstruir mitjans el art l’arqueologia”.

Deixar una resposta: