LLIBRE DEL PATRIMONI HIDRÀULIC D’ALMENARA, LA MARJAL I ELS ESTANYS – Estel Bosó

0
339

Resum

El llibre «Reconstrucció del paisatge rural i urbà a partit del patrimoni hidràulic d’Almenara, la marjal i els Estanys. Rutes Temàtiques» d’Estel Bosó Doménech te el propòsit de donar a conéixer la història, el funcionament i formació dels Estanys i la marjal, així com la història del municipi d’Almenara. A partir d’una reconstrucció del paisatge rural i urbà al llarg de les èpoques. Amb l’objectiu de fomentar i difondre els valors de la zona, per mantenir la sostenibilitat de l’entorn i gaudir d’aquest a través d’un turisme responsable. En el llibre es desenvolupen 5 rutes amb un itinerari que inclou tots els llocs destacats del terme d’Almenara, per gaudir i difondre la riquesa de l’entorn. Aquestes rutes plantegen valors paisatgístics, ja que s’ha considerat la qualitat visual, tenint en compte la seua representativa singularitat, els valors patrimonials en què consta l’existència d’elements o conjunt d’interés historicoartístic, així com les representatives de formes de vida, i valors didacticocientifics. Tot plegat, es contempla l’existénciad’elements o conjunts que permeten explicar processos naturals i historicoculturals de rellevància, en el camp de l’educació i la investigació. Les rutes són: 1) Ruta en els Estanys, 2)Arqueologia en els Estanys, 3) La serra d’Almenara, 4) Sistemes hidràulics i cultius, i 5) La línia de defensa XYZ.

El llibre costa 15 euros i es pot adquirir en la Biblioteca d’Almenara o cridant al 685644316

Deixar una resposta: