LA JUNTA DE GOVERN LOCAL RECLAMA A L’ESTAT MILLORAR LA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR VULNERABLE

0
164

Nota de premsa de l’Ajuntament de Faura

Un altre acord ha instat al Govern d’Espanya a garantir l’aplicació de la Llei de la Dependència dotant al sistema dels recursos necessaris

La Junta de Govern Local ha acordat reclamar a l’Estat un reforçament del Pla Concertat de prestacions  bàsiques  de Serveis  Socials, de manera que es consolide el sistema de protecció del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures destinades als consumidors domèstics d’energia elèctrica que acrediten la condició de vulnerabilitat severa pels serveis socials (locals o autonòmics).

L’acord  també assenyala  la  necessitat  d’incloure  en  els  Pressupostos Generals de  l’Estat una quantitat  suficient  per a sufragar el cost de la protecció al consumidor vulnerable, de manera que no es faça recaure el cost de les mesures de protecció en les administracions  territorials (ajuntaments i governs autonòmics), que són les titulars dels  serveis socials. Aquesta partida pressupostària reclamada es repartiria entre les comunitats autònomes, segons els criteris que s’acorden en el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència.

Fins al moment, i segons el Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula  la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, és possible evitar el tall de subministrament  elèctric a les llars que acrediten la condició de vulnerabilitat severa pels  Serveis Socials (locals o autonòmics), però l’administració  autonòmica o local és qui ha  de procedir al pagament de la factura.

Davant d’una situació d’impagament, les elèctriques indiquen als seus clients que acudisquen als Serveis Socials i, si aquests paguen el 50% de les seues factures, no  es talla el subministrament. Un cost que  es vol evitar amb la inclusió d’una partida pressupostària.

L’acord també sol·licita aprovar, mitjançant l’acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, una norma que impedisca el tall del subministrament de gas als consumidors vulnerables.

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL INSTA AL GOVERN CENTRAL A GARANTIR L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

L’òrgan municipal reclama partides per  recuperar el finançament del  2011

La Junta de Govern Local ha acordat per unanimitat instar el Govern d’Espanya a garantir el compliment de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en  situació de dependència, més coneguda com a Llei de la Dependència, dotant al sistema dels recursos necessaris mitjançant un finançament  finalista i incloent en els propers Pressupostos Generals de l’Estat diverses partides per a  recuperar el finançament amb el qual comptava el sistema en l’any 2011.

La proposta ha destacat que, en els últims sis anys, s’ha produït un gran retrocés en el   finançament  estatal del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) i que, mentre ha caigut l’aportació finalista de l’Administració General de l’Estat, s’ha incrementat substancialment la de les comunitats autònomes i el copagament dels usuaris.

A més, s’ha recordat que el SAAD comptava amb un calendari d’implantació per a un  desplegament gradual que es va paralitzar al desembre de 2011. D’altra banda, els pressupostos generals de l’Estat de 2012 van eliminar la partida per a l’aplicació de la Llei de la Dependència, que ascendia a 283 milions d’euros. Una quantitat que, de la mateixa manera, va ser suprimida en els pressupostos de 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Per tot això, l’acord ha reclamat al Govern Central que incloga en els propers pressupostos  generals de l’Estat diverses partides referides a augmentar la dotació perquè el SAAD funcione correctament i recupere el finançament amb el qual comptava en l’any 2011. Per  últim, ha insistit en que s’equiparen les aportacions de l’Administració General de l’Estat dels nivells de finançament a les realitzades per les comunitats autònomes.

26 de gener de  2018

 

Deixar una resposta: