Toni Gaspar, alcalde de Faura, va presentar els pressupostos de 2017 mitjançant una audiència pública

0
755

El dia 5 de desembre, es va realitzar una Audiència Pública, en el poble de Faura, per a informar als seus veins dels pressupostos de 2017. 

enrique-rey-porta

El pressupost està quantificat en 1.881.391 euros. Igual d’ingressos que de despeses, és clar. I el pressupost per a inversions serà de 169.242 euros. Tot aquest pressupost se sotmetrà a votació del ple, el pròxim dilluns dia 12, a les 20 hores.

Toni Gaspar, va informar de l’import total, de cada grup, d’ingressos i despeses amb alguna excepció, amb més detall, per a grups amb més pressupost.

El pressupost serà inferior al de l’any anterior motivat per la disminució de veïns que ha patit Faura. La qual cosa repercuteix en menys ingressos de l’Estat.

Cal destacar que s’ha decidit no pujar els impostos als veïns. Possibilitat que existia per a compensar la disminució d’ingressos de l’Estat.

En aquests pressupostos apareixen dues novetats importants:

1- Que els pressupostos es presenten en audiència pública, per primera vegada, i  la possibilitat d’escoltar l’opinió del veí.

2- Que la participació ciutadana podrà suggerir, prioritzar,… com a màxim, en una tercera part dels 169.242 € del pressupost d’inversions. Si es donara la circumstància de coincidir algun sugerimient veïnal amb alguna proposta de l’equip de govern o del ple, la participació ciutadana podria ser superior per la coincidència.

Toni Gaspar, va lliurar un llistat d’inversions subjectes a procés participatiu veïnal. En el qual, registra inversions ja aprovades per a facilitar la mobilitat reduïda; a aquestes, se li afig altres més. Totes aquestes inversions no són qüestió de participació ciutadana, són edificis i instal·lacions públiques que estan obligades a no tindre cap barrera arquitectònica. Sembla que es van acumulant les inversions pendents per a eliminar les barreres arquitectòniques.

Cal dir que l’assistència, a l’audiència pública, va ser molt trista per la importància, de participació ciutadana, que significa per als veïns de Faura. Comptant amb l’alcalde, 21 assistents. Van faltar fins a tres regidors. Van acudir periodistes. En definitiva, sabeu quants veïns havien sense responsabilitat en el govern? Podeu fer comptes fàcils, amb el palmell de la mà caben.

Esborrany del Pressupost – Part I

Esborrany del Pressupost – Part II

Publicació de l’Associació de Veïns de Faura

Deixar una resposta: